پیدا

زیبا سلام

درخواست حذف اطلاعات

سلام

تو دگ نه فکر میکنی که الان چندمین روز ماه و ساعت داره چ زمانیرو نشون میده و تاوان این ندونستنا چیه.. اصلن تاوانی داره یا نه.. دگ هیچ چیزی به خنده وادارت نمیکنه.. با هیچ چیزی پوست صورتت ت نمیخوره که بخواد ح ی رو نمایش بده.. چشمات همیشه خیره ان و خیلی طول کشید تا بفهمم این معنیش نه انتظار نه چشم به راهی و نه تعقیب منظره.... چیزی غمگینت نمیکنه نه بارش چند روز بارون و ابری بودن هوا نه حتی پاییزی ک دست خالی رسیده... من مدام به تو فکر میکنم به تمام علایم حیاتیت که وجود داره و به اینکه اینایی ک گفتم معنی خاصی دارن یا اصلن باید معنایی داشته باشن یا نه.. دارم به تمام اینا فکر میکنم و هر روز بیشتر شبیه تو میشم.. گاهی شاید دوست داشتن این شکلی باشه نمیدونم و دلم نمیخواد با فکر ازت دور بشم.. آدما شکل چیزیو میگیرن که دوسش دارن حتی اگر سالها پیش مرده باشه! حتی اگر آ ایمر بگیرم و دوباره ببینمت بازم همین شکلی میشم اینو تازه چند روز ک فهمیدم هنوز دلم میخواد تو سیاهی موهات راهمو گم کنم و هیچوقت به این کابوس برنگردم مراقب خودت باش