پیدا

به اشکی نریخته میماند

درخواست حذف اطلاعات

سلام

یک صدای کوچیک لازمه تا خوابتو به هم بریزه .. زیاد دیر نشده که بگی همه چیزو از دست دادی و اما برای بهترین بودن کمی دیره و اولین قطار رفته حتمن.. میشه بلند بشی و راه بیوفتی و تا رسیدن هزار تا راهو با خودت و با دنیات بری تا دیر رسیدنتو توجیه کنه... میشه پای یک وسوسه شیرین بخو و دل سیر ادامه بدی به رویایی که شاید فقط همون لحظه داشته باشیش... آدما تو زندگیاشون وقت اگر و شاید و اما و ای کاش و آرزوهاشون یک رویای ساده میخوان واسه آروم شدن.. مثل اومدنت حرفات و با تو از نو دیدن آسمون و برگا و زمین و... تو هم بعضی روزا از همه چی خالی میشی و پر میشی از تمام شاید و اگر و اما... ببین رویایی که پاش وای نستادی چی و کجا بوده.. گاهی فکر میکنم چقدر خوبه که هستی.. ازم چیز زیادی نمونده راستش اما با همینام ددلتنگت